"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Referencje

Referencje
24.02.2017Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

W drodze przetargu pisemnego (ofertowego) wykonała zadania pn.: "Wykonanie zabezpieczenia płyt panwiowych na poddaszu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju"

10.01.2017Novar Sp. z o.o.

Novar Sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa rektora instalacji odsiarczania spalin w elektrociepłowni Będzin

16.12.2016Urząd Miasta Pszów

Urząd Miasta Pszów

  • Projekt drogowy

  • Projekt odwodnienia drogi

  • Projekt przebudowy sieci teletechnicznej

Wartość zlecenia: 73 308.00 zł
14.11.2016PCC Rokita S.A.

PCC Rokita S.A.

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej (S-6) na produkcyjno - magazynową"

11.10.2016Urząd Miasta Mikołów

Urząd Miasta Mikołów

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Termomodernizacji budynków gminnych wraz z audytami energetycznymi dla budynków w Mikołowie"

20.09.2016Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą balustrad balkonowych"

20.09.2016Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Remont nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową"

20.09.2016Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Naprawę i wzmocnienie dachowych płyt panwiowych budynków mieszkalnych zasobów SM Nowa w Jastrzębiu-Zdroju/p>

20.09.2016Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Naprawę i wzmocnienie dachowych płyt panwiowych budynków mieszkalnych zasobów SM Nowa w Żorach/p>

20.09.2016Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z drenażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w jastrzębiu-Zdroju

20.09.2016Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

W drodze przetargu pisemnego (ofertowego) wykonała zadania pn.: "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z drenażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jastrzębiu-Zdroju"

14.09.2016Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Żorach

Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Żorach

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z pokojami dla osób niepełnosprawnych"

08.08.2016Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Przebudowa budynku administracyjnego Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, pod kątem dostosowania budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w Ekspertyzie Technicznej"

05.05.2016GiEK S.A.

GiEK S.A.

Koncepcja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji odwadniania osadów z oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad w Bogatyni

23.03.2016Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Remont budynku usługowego w Rybniku"

10.02.2016Gmina Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Termomodernizacja - docieplenie budynku komunalnego w Roszkowie"

10.02.2016Gmina Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Termomodernizacja - docieplenie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach"

28.01.2016Carbo - Eco Sp. z o.o.

Carbo – Eco Sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Modernizacja węzła wzbogacania w osadzarce miałowej poz. 3313 wraz z całkowitą automatyzacją procesu wzbogacania nadawy od 20-0mm, realizowanego w KWK Sośnica-Makoszowy"

20.10.2015Parafia Świętego Józefa Robotnika

Parafia Świętego Józefa Robotnika

Wykonanie prac zawiązanych z budową kościoła i domu parafialnego wraz z infrastrukturą techniczną drogami i parkingami w Bytomiu/p>

22.05.2015GiEK S.A.

GiEK S.A.

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "koncepcja projektowo-kosztorysowa budowy instalacji odwadniania osadów z oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem ślad w Bogatyni"

18.05.2015Miasto Rybnik

Miasto Rybnik

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 13 w Rybniku"

18.05.2015Miasto Rybnik

Miasto Rybnik

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku"

18.05.2015Miasto Rybnik

Miasto Rybnik

Dokumentacja projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Rybniku"
Wartość prac projektowych: 33 500.00 zł

06.03.2015Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o.

Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o.

Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz budynkiem garażu i infrastrukturą techniczną