"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Gmina Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Termomodernizacja - docieplenie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach"