"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą balustrad balkonowych"