"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Miasto Rybnik

Miasto Rybnik

Dokumentacja projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Rybniku"
Wartość prac projektowych: 33 500.00 zł