"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Przebudowa budynku administracyjnego Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, pod kątem dostosowania budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w Ekspertyzie Technicznej"