"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

FERROSCAN

OFERTA NA WYKONANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH, KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZENOŚNYM SYSTEMEM POMIAROWYM.

FERROSCAN Hilti PS 200 – przenośny system pomiarowy do precyzyjnej  lokalizacji i przebiegu zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, średnicy, grubości otulenia oraz rozstawu prętów zbrojeniowych.

FERROSCAN pozwala wykryć elementy stalowe we wszelkich   konstrukcjach stropowych i ściennych (pręty zbrojeniowe) oraz określić ich średnicę oraz rozstaw.

Końcowym efektem badań jest rysunek zbrojenia danego elementu konstrukcyjnego, który można później wykorzystać do wykonania obliczeń sprawdzających konstrukcji budynku.

Widok zbrojenia w programie komputerowym wspomagającym analizę wyników.

ZASTOSOWANIA:
– sprawdzanie zbrojenia konstrukcji: lokalizowanie prętów zbrojeniowych w przypadkach braku projektów, odbioru robót budowlanych, przed renowacją budowli

– weryfikacja grubości otulenia zbrojenia: uzyskanie informacji dotyczących grubości otuliny z betonu przy dużych powierzchniach w czasie odbioru robót budowlanych, przed renowacją itp. Przy wykonywaniu otworów, zamocowań – wyeliminowanie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub przecięcia zbrojenia.

ZALETY:
– natychmiastowy, wysokiej rozdzielczości obraz przebiegu zbrojenia, określanie głębokości zbrojenia i jego średnicy

– zachowywanie w pamięci obrazów zbrojenia, z określeniem głębokości, położenia i średnicy zbrojenia – przenoszenie wyników pomiarów do komputera, drukowanie zeskanowanych obrazów

– renowacje i konserwacja budynków i innych obiektów (mostów, tuneli itp.) – dla oceny nośności elementów konstrukcji potrzebne są dane o istniejącym zbrojeniu (średnica, położenie, głębokość)

– wykonywanie zamocowań, otworów – w odpowiedzialnych elementach konstrukcji gdzie nie można dopuścić do uszkodzenia zbrojenia

 

Fot. Widok zbrojenia na wyświetlaczu urządzenia.