"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

GiEK S.A.

GiEK S.A.

Koncepcja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji odwadniania osadów z oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad w Bogatyni