"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Carbo – Eco Sp. z o.o.

Carbo – Eco Sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla zadania pn.: "Modernizacja węzła wzbogacania w osadzarce miałowej poz. 3313 wraz z całkowitą automatyzacją procesu wzbogacania nadawy od 20-0mm, realizowanego w KWK Sośnica-Makoszowy"