"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

W drodze przetargu pisemnego (ofertowego) wykonała zadania pn.: "Wykonanie zabezpieczenia płyt panwiowych na poddaszu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju"