"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

W drodze przetargu pisemnego (ofertowego) wykonała zadania pn.: "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z drenażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jastrzębiu-Zdroju"