"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o.