"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSY

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE

  • Projektowanie architektoniczno-budowlane, budynki mieszkalne  jednorodzinne, wielorodzinne, budynki usługowo-handlowe i przemysłowe.
  • Projektowanie konstrukcyjno-budowlane wszelkiego rodzaju obiektów: mieszkalnych, handlowych, usługowych, przemysłowych.
  • Projektowanie obiektów inżynieryjnych tj. wieże  radiotelekomunikacji, stacje bazowe telefonii komórkowej, słupy  energetyczne, zbiorniki żelbetowe, parkingi, chodniki itp.
  • Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
  • Projektowanie przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, energetycznych.
  • Przygotowanie i realizacja inwestycji oraz nadzór budowy.
  • Kosztorysowanie ogólnobudowlane.
  • Kompleksowe projektowanie wielobranżowe, załatwianie  uzgodnień, pomoc techniczna i prawna w załatwianiu spraw formalnych w  urzędach związanych z obsługą budowy.