"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

JEDNOSTKI KOGENERACYJNE

Jednostki kogeneracyjne

Uprzejmie informujemy, że podpisaliśmy umowę na wyłączność dystrybucji jednostek kogeneracyjnych firmy ASJA GEN, na rynek Polski, Czech i Słowacji. Zakres oferty obejmuje modele TOTEM 10 i TOTEM 20.

Cieszymy się, że będziemy mogli rozwinąć segment kogeneracji i przyczynić się w ten sposób do zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Jednostki kogeneracyjne są urządzeniami wytwarzającymi energię elektryczną i cieplną w jednym procesie technologicznym w tzw. skojarzeniu, przy użyciu gazowego silnika spalinowego zasilanego paliwem. Mogą one współpracować równolegle z innym źródłem ciepła zapewniając zarówno ogrzewanie obiektu, jak i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej. We współpracy z systemami produkcji biogazu, jednostki mogą pełnić rolę samodzielnego zasilania obiektów, zaopatrując je niezależnie od sieci – w ciepło i energię elektryczną. Nadwyżki energii elektrycznej mogą być sprzedawane do sieci energetycznej.

Podstawowe zalety instalacji jednostek mikrokogeneracyjnych

  • Zastosowanie mikrokogeneracji pozwala na szybki zwrot kosztów inwestycyjnych i maksymalną skuteczność produkcji energii nawet do 97 %,
  • Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • Produkcja energii w miejscu jej wytworzenie – redukcja strat przesyłowych,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przez dywersyfikację źródeł energii,
  • Niskie zużycie oraz koszty własnej energii elektrycznej oraz energii pierwotnej,
  • Niezawodne funkcjonowanie i długie czasy okresów międzyprzeglądowych do 10 000 motogodzin,
  • Bardzo krótki termin dostawy urządzenia i krótki okres instalacji,
  • Kompaktowe urządzenie ze zintegrowanym systemem sterowania – minimalne wymogi dotyczące przestrzeni,
  • Bardzo niski poziom wibracji i hałasu – tylko 49 dB(A),
  • Możliwość łączenia jednostek mikrokogeneracyjnych w multisystemy, co zapewnia duży zakres wymaganej mocy. Połączone źródła energii umożliwiają regulację mocy elektrycznej lub cieplnej w bardzo dużym zakresie, czego nie są w stanie zapewnić klasyczne jednostki kogeneracyjne dużych mocy.

Zwrot poniesionych kosztów inwestycji

W Polsce istnieje możliwość otrzymania nawet 40% dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu PROSUMENT na jednostki mikrokogeneracji dla znamionowej mocy instalacji do 40 kWe. Dotacja przyznawana jest z możliwie maksymalnej kwoty środków kwalifikowanych 500 tys. zł.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw działa również program dofinansowań PolSEFF2 , w którym dotacja może osiągnąć 10 % lub 15% z maksymalnej kwoty kwalifikowanej 1 000 000 EURO.

Projekt nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, przewiduje również możliwość odsprzedaży nadwyżki energii do sieci energetycznej od 1.01.2016 r., co spowoduje jeszcze szybszy zwrot nakładów inwestycyjnych.