"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Oferta

Oferujemy usługi w następującym zakresie :

1. Obsługa formalno – prawna związana z pozyskaniem nieruchomości

Przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić kilka ważnych spraw. Szczególnie ważnym jest rozpoznanie terenu, jeśli planujemy na nim określoną inwestycję. Dlatego bardzo ważnym jest sprawdzenie terenu, działki w zakresie zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego, rozpoznanie w zakresie uzbrojenia terenu, rozpoznanie w zakresie innych zagrożeń dla realizacji inwestycji.

2. Obsługa związana z przygotowaniem dokumentacji środowiskowej 

Czasami przed rozpoczęciem planowania inwestycji należy sprawdzić zgodność planowanego przedsięwzięcia z wymaganiami środowiskowymi.

3. Obsługa związana z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej

4. Pomoc w załatwieniu niezbędnych dokumentów formalno – prawnych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Kompleksowa realizacja inwestycji. Budowa obiektów „pod klucz”.

6. Zapewnienie niezbędnych nadzorów w trakcie realizacji inwestycji.

7. Pomoc w uzyskaniu niezbędnych odbiorów końcowych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

8. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokonywanie okresowych przeglądów wymaganych prawem.