"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Kontakt

TECHMEKO

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Gliwicka 177a, 44-207 Rybnik

Numer KRS 0000248471 Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 642-29-22-989   REGON 240222594
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 zł

SEKRETARIAT

+48 32 440 93 00 +48 32 440 93 01

DZIAŁ KONSTRUKCYJNY:

tel. +48 32 440 93 02 tel. +48 32 440 93 03 tel. +48 32 440 93 04

DZIAŁ ARCHITEKTONICZNY, INSTALACYJNY, DROGOWY

tel. +48 32 440 93 06 tel. +48 32 440 93 07

E-MAIL

sekretariat@techmeko.pl