"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z drenażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w jastrzębiu-Zdroju