PSROUU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku OREW i OWI na budynek mieszkalny z mieszkaniami chronionymi. Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej, na którą składać się będą: inwentaryzacja budowlana; projekt architektoniczno – budowlany; projekt konstrukcji; projekt instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji.

Read More

HALA RADZIONKOW

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku handlowo – magazynowego. Budynek składał się będzie z dwóch segmentów. Pierwszy segment pełnić będzie funkcje lokalu handlowego – sklep z częściami dla samochodów ciężarowych. Drugi segment będzie spełniać funkcje handlowo – magazynowe z możliwością wydzielenia dwóch osobnych lokali użytkowych. Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej, na którą składać się będą: projekt zagospodarowania…

Read More

BUDYNEK MIESZKALNY

Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny z wiatą garażową. Lokalizacja: Inwestor: prywatny Projektant: arch. Mariusz Zimny inż. Jacek Szybiński inż. Iwona Buszka Zestawienie powierzchni: powierzchnia działki:  697,00 m2 powierzchnia zabudowy:  136,81 m2 powierzchnia całkowita:  356,91 m2 powierzchnia użytkowa:  161,98 m2 kubatura budynku:  932,71 m3 powierzchnia zielona działki: 460,10 m2 Przeznaczenie i program użytkowy: Budynek mieszkalny zaprojektowano jako piętrowy w pełni podpiwniczony. W piwnicach budynku przewidziano następujące pomieszczenia :…

Read More

ROZBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO

Obiekt: Rozbudowa domu jednorodzinnego. Lokalizacja: Rybnik Inwestor: prywatny Projektant: Część architektoniczna: Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Mazur Część konstrukcyjna: Projektant: inż. Jacek Szybiński Opracował: inż. Dominik Uchański Zestawienie powierzchni: powierzchnia działki: 1011 m2 powierzchnia zabudowy:  204,5 m2 nawierzchnie utwardzone:  132,5 m2 tereny zielone:  674,0 m2 Przeznaczenie i program użytkowy: Rozbudowę budynku mieszkalnego zaprojektowano od strony zachodniej. Główne wejście do budynku oraz…

Read More

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z WIATĄ GARAŻOWĄ.

Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny z wiatą garażową. Lokalizacja: Inwestor: prywatny Projektant: arch. Mariusz Zimny inż. Jacek Szybiński inż. Iwona Filusz Zestawienie powierzchni: powierzchnia działki:             697,00 m2 powierzchnia zabudowy:       136,81 m2 powierzchnia całkowita:        356,91 m2 powierzchnia użytkowa:        161,98 m2 kubatura budynku:                 932,71 m3 powierzchnia zielona działki:  460,10 m2 Przeznaczenie i program użytkowy: Budynek mieszkalny zaprojektowano jako piętrowy w pełni podpiwniczony. W piwnicach budynku przewidziano następujące pomieszczenia :…

Read More