"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

HALA RADZIONKOW

HALA RADZIONKOW

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku handlowo – magazynowego. Budynek składał się będzie z dwóch segmentów. Pierwszy segment pełnić będzie funkcje lokalu handlowego – sklep z częściami dla samochodów ciężarowych. Drugi segment będzie spełniać funkcje handlowo – magazynowe z możliwością wydzielenia dwóch osobnych lokali użytkowych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej, na którą składać się będą:

  • projekt zagospodarowania terenu;

  • projekt architektoniczno – budowlany;

  • projekt konstrukcji;

  • projekt wentylacji.

Budynek zaprojektowano w sposób umożliwiający częściowe zgłoszenie do użytkowania poszczególnych segmentów.