"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

EKSPERTYZY

EKSPERTYZY

Wykonujemy ekspertyzy oraz oceny stanu technicznego istniejących budynków. Do prac wykorzystujemy własny sprzęt badawczo-pomiarowy tj. FERROSCAN oraz młotek SCHMIDT-a. Dzięki tym urządzenim możemy w bezinwazyjny sposób określić zbrojenie w konstrukcjach żelbetowych oraz wytrzymałość betonu.