"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

SKWER MIEJSKI W JASTRZĘBIU ZDROJU

SKWER MIEJSKI W JASTRZĘBIU ZDROJU

Obiekt:
Skwer miejski w Jastrzębiu Zdroju

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
Projektant:
inż. Jacek Szybiński
mgr inż. arch. Marzena Michałek

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia utwardzona:                       238,6 m2
powierzchnia utwardzona (place zabaw):  137 m2
tereny zielone:                                       286,1 m2

Opis inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest rewaloryzacja istniejacego skweru osiedlowego w Jastrzebiu Zdroju. Koncepcja przewiduje utworzenie trzech placów leżacych na jednej osi komunikacyjnej i powiązancyh ze soba. Dwa z nich to place zabaw (dla młodszych i starszych dzieci), a trzeci to plac centralny z dominantą rzeźbiarską.