"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

ROZBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO

ROZBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO

Obiekt:
Rozbudowa domu jednorodzinnego.

Lokalizacja:
Rybnik

Inwestor:
prywatny

Projektant:
Część architektoniczna:
Projektant:
mgr inż. arch. Zbigniew Mazur

Część konstrukcyjna:
Projektant:
inż. Jacek Szybiński
Opracował:
inż. Dominik Uchański

Zestawienie powierzchni:
powierzchnia działki: 1011 m2
powierzchnia zabudowy:  204,5 m2
nawierzchnie utwardzone:  132,5 m2
tereny zielone:  674,0 m2
Przeznaczenie i program użytkowy:
Rozbudowę budynku mieszkalnego zaprojektowano od strony zachodniej. Główne wejście do budynku oraz wyjście na ogród przewidziano od strony północnej. Wjazd na działkę pozostał bez zmian. Teren od strony północno-wschodniej, przy głównym wejściu do budynku oraz wjazd wzdłuż granicy północnej aż do garażu zaprojektowano w nawierzchni utwardzonej np. z kostki betonowej. Przy granicy działki od strony wschodniej zaprojektowano niskie krzewy, pozostałą część terenu pozostawiono w nawierzchni trawiastej. Odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych zrealizowane będzie do istniejącego bezodpływowego osadnika ścieków do czasu podłączenia się do kanalizacji miejskiej. Miejsce na odpady stałe przewidziano w pobliżu istniejącego szamba i utwardzonego podjazdu do garażu.