"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

PSROUU

PSROUU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku OREW i OWI na budynek mieszkalny z mieszkaniami chronionymi.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej, na którą składać się będą:

  • inwentaryzacja budowlana;

  • projekt architektoniczno – budowlany;

  • projekt konstrukcji;

  • projekt instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji.