"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

PARK ŻORY

PARK ŻORY

Obiekt:
Park w Żorach

Inwestor:
Urząd Miasta Żory

Projektant:
inż. Jacek Szybiński

Gabaryt:
Zajmowana powierzchnia parku to 13520,5 m2. W tym 3500,0 m2 chodników i placów, 487,0 m2 to ścieżka przeznaczona pod ruch rowerowy.

Opis inwestycji:

Park Staromiejski w Żorach położony jest w dzielnicy Stare Miasto w ścisłym centrum Żor i stanowi bardzo atrakcyjny teren wypoczynkowy. Celem inwestycji było uatrakcyjnienie parku.

Zakres prowadzonych prac:
W projekcie założono głównie wymianę istniejących nawierzchni, wytyczenie ścieżki rowerowej oraz wykonanie elementów małej architektury w celu podniesienia estetycznej i funkcjonalnej jakości miejsca. Zaprojektowano nowe ozdobne place.