"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO DLA ZAKŁADU ODMETANOWANIA KOPALŃ „ZOK” SP. Z O. O.

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO DLA ZAKŁADU ODMETANOWANIA KOPALŃ „ZOK” SP. Z O. O.

Obecnie realizujemy kompleksową inwestycję pod nazwą : „Budowa zakładu produkcyjnego wytwarzającego elementy urządzeń górniczych dla odmetanowania kopalń wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną”

W roku 2013 firma TECHMEKO zrealizowała prace budowlane związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję w zakresie :

– roboty ziemne
– uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną
– fundamenty obiektów
– podbudowy dróg i placów
– stan surowy budynków socjalno – biurowego oraz garaży i magazynów

Dane techniczne realizowanych obiektów :

– powierzchnia zabudowy ( łącznie hala + zaplecze socjalne ) :  3 668,97 m2
– powierzchnia użytkowa ( łącznie hala + zaplecze socjalne ):    3 816,14 m2
– kubatura obiektów : 27 227,54 m3
– powierzchnia dróg, placów i chodników : 3 721,50 m2
– powierzchnia terenu : 9 022,00 m2