"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

Menergo

Menergo

  • 8 mar 2017

Kogeneracja polega na produkcji ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu, z wykorzystaniem energii pierwotnej zawartej w paliwie. Proces ten zachodzi w urządzeniach kogeneracyjnych, których parametry dobierane są do indywidualnych warunków technicznych i potrzeb klienta.