PSROUU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku OREW i OWI na budynek mieszkalny z mieszkaniami chronionymi. Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej, na którą składać się będą: inwentaryzacja budowlana; projekt architektoniczno – budowlany; projekt konstrukcji; projekt instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji.

Read More