"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

PROJEKT BUDOWY KOŚCIOŁA I DOMU PARAFIALNEGO

PROJEKT BUDOWY KOŚCIOŁA I DOMU PARAFIALNEGO

Na przełomie 2013 i 2014 roku mieliśmy przyjemność realizować kompleksowe prace projektowe i wykonawcze dla Parafii Św. Józefa w Bytomiu dla zadania pn:

„WYKONANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDOWY KOŚCIOŁA I DOMU PARAFIALNEGO”

Zakres opracowania:

– projekt architektoniczno – budowlany budowy kościoła i domu parafialnego,

– projekt konstrukcji z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi dla w/w budynków

– projekty branżowe ( drogi i place, instalacje wewnętrzne: co, wentylacja , kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągowa , instalacje elektryczne  instalacje zewnętrzne: instalacje elektryczne i sanitarne: kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągowa ,

Dane techniczne:

  1. 1. Kościół
Powierzchnia użytkowa 485,96 m2
Powierzchnia całkowita 671,87 m2
Kubatura 3620,42 m3
  1. 2. Dom Parafialny
Powierzchnia użytkowa 322,97 m2
Powierzchnia całkowita 545,86 m2
Kubatura 1893,15 m3

 

Ponadto zrealizowaliśmy prace wykonawcze polegające na posadowieniu Kościoła i budowie Domu Parafialnego .

Obecnie prowadzimy dalszy ciąg prac przy realizacji budowy Domu Parafialnego polegający na montażu stolarki okiennej oraz wykonaniu ocieplenia.