"TECHMEKO" Sp. z o. o.
sekretariat@techmeko.pl
+48 32 440 93 00

WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ REAKTORA IOS

WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ REAKTORA IOS

1. DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE INWENSTORA/ZLECENIODAWCY
ORAZ OBIEKTU

Zamawiający: NOVAR Sp. z o.o.
Lokalizacja inwestycji: Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
Obiekt: Reaktor Instalacji Odsiarczania Spalin – IOS

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania było wykonanie dokumentacji wykonawczej konstrukcji wsporczej Reaktora IOS, będącego częścią instalacji odpylania Elektrociepłowni Będzin.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Reaktor IOS- urządzenie technologiczne zaprojektowane jako bezciśnieniowy zbiornik cylindryczny o dwóch wielkościach średnic: w części górnej 6,0m, natomiast w dolnej 3,87m oraz wysokości h =31,0m.  Grubość płaszcza 6 mm oraz 10mm.

Konstrukcja wsporcza Reaktora IOS wykonana ze stali S355J2+N. Układ konstrukcyjny ramowy z przegubowym połączeniem słupów z fundamentem. Słupy w kierunku podłużnym i poprzecznym zabezpieczono tężnikami typu K z wyjątkiem pola z kanałem wlotowym skrubera (D/1)